Artists & Craftsmen Wellness Practitioners

Alper Akçay – Performer, Ritual Dancer, Instructor, Body Therapist

Alper Akçay – Performer, Ritual Dancer, Instructor, Body Therapist

Dilan Bozyel-first whirling dervish photo on space

*

Alper Akçay Dans ve Performans Sanatçısı İyileştirici, Yaratıcı Hareket Eğitmeni, Beden Sağaltımcı , Semazen

İstanbul doğumlu olan Alper Akçay Fethiye ve İstanbul’da yaşıyor.

Bilgi Üniversitesi görsel iletişim tasarımı bölümünde lisans ve MFA’ini tamamlayan Akçay aynı üniversitede fotoğraf ve video departmanı araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Görsel alandaki eğitimine beden ve hareket disiplinlerini ekledi. Dans merkezli bir çok derinleşmiş atölye çalışmaları, sema ve semah gibi geleneksel, mistik, meditatif hareket biçimleri ile sanat hayatına yön verdi. Yeni medya, performans sanatı, dans, video, fotoğraf gibi alanlarda kendi eserlerini üretti ve karma sergi, proje ve performanslarda yer aldı.

Son yıllarda yerel ve Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu’nun aralarında bulunduğu uluslararası birçok sahne, festival ve projede dans performanslarıyla sahne alıyor, çeşitli sanatçı ve kurumlarla proje ortaklığı yapıyor. Türk Rock müziği sanatçısı Hayko Cepkin ile çalışıyor ve dünyaca ünlü world müzik sanatçısı Mercan Dede ile aynı sahneyi paylaştı.

Hayata bakışını şekillendiren bilgisini yerel ve uluslararası sanat festivallerinde, inziva, şifa etkinlikleri ve kommünite buluşmalarında paylaşıyor.Ayinsel Dans, Özden, Yaratıcı ve Özgürleşmiş Hareket gibi alanlarda uluslararası eğitmenlerle ortak atölyeler veriyor. Önceki yıllarda çocuklara yönelik bazı çalışmalarda yaptı.

Son günlerde fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel ile birlikte yaptığı, geçen sene ‘’Portraits of Humanity’’ için seçilen fotoğraf projesi 2020 Ekim ayında insanlık tarihinde uzayda gerçekleşen ilk fotoğraf sergisine seçildi ve yerden 13.000 fit yüksekliğinde atmosferde sergileniyor.

Skinner Releasing, Japon Butoh Dansı gibi doğaçlama ve modern dans, yoga gibi alanlarından ilham alarak kendi hareket pratiğini sürdürüyor.

VAWAA Uluslararası sanatçı platformu ve Unesco CID Paris Uluslararası Dans Konseyi üyesi.

Tassavvuf yolunda yürüyor ve 15 yıldan fazla Mevlevi Sema ve Alevi – Bektaşi Semah’ı pratik ediyor.

*

Alper Akçay Dancer and Performance Artist Medicinal, Creative Movement Instructor, Bodywork Therapist, Whirling Dervish

He was born in Istanbul, Turkey and curently lives in Fethiye and İstanbul.

He graduated from Istanbul Bilgi University, the Department of Visual Communication Design MFA. During his post-graduate studies, he worked as a research assistant at Photo and Video department in Bilgi University.

In addition his education on visual art he improved himself in body and movement disciplines. He shaped his art related works with deepened workshops focusing on dance and traditional, mystic, meditative movement practice of Sema and Semah. He produced various pieces in new media, performance art, dance, video and photography disciplines. He also took part in mixed exhibitions, various projects and performances as an artist.

He has performed in local and international events, festivals and projects in various regions including Europe, South Asia and Middle East. He has collaborated with different artists especially musicians from all around the world. He has been performing with Turkish punk rock singer Hayko Cepkin and world-renowned world music artist Mercan Dede.

He shares his knowledge and teachings in local and international art festivals, retreats, community gatherings and healing events. He carries out heart centric workshops and collaborates with international teachers and instructors about Creative – Healing Movements, Anatolian-Central Asian Sacred Dances, Meditative and Circle Peace Dances. In previous years, he worked with children as well.

He has recently collaborated with Turkish photography artist Dilan Bozyel for “Portrait ofHumanity” project. Her photoshoot of Alper, doing Sema was selected to be part of the exhibition that is ascending 13.000 feet into stratosphere.

He practiced Skinner Releasing Technique, Japanese Butoh Dance and many Improvisational, Contemporary Movements and Dance, Yoga as well.

He is member of VAWAA International artist platform and Unesco International Dance Council CID.

He is walking on Sufism and Tasavvuf (Islamic mysthicism) path and practicing Sufi whirling rituals like Mawlawi Sema and Alevi – Bektashi Semah more than 15 years.

*

Alper Akçay Danseur et artiste de performance Médecin, Instructeur de mouvement créatif, Thérapeute corporelle, Derviche tourneur

Il est né à Istanbul, en Turquie et vit actuellement à Fethiye et à Istanbul.

Il est diplômé de l’Université Bilgi d’Istanbul, Département de conception de la communication visuelle MFA. Au cours de ses études de troisième cycle, il a travaillé comme assistant de recherche au département photo et vidéo de l’université de Bilgi.

En plus de sa formation en arts visuels, il s’est perfectionné dans les disciplines du corps et du mouvement. Il a façonné ses œuvres liées à l’art avec des ateliers approfondis axés sur la danse et la pratique du mouvement traditionnel, mystique et méditatif de Sema et Semah. Il a produit diverses pièces dans les disciplines des nouveaux médias, de la performance, de la danse, de la vidéo et de la photographie. Il a également participé à des expositions mixtes, divers projets et performances en tant qu’artiste.

Il s’est produit dans des événements, festivals et projets locaux et internationaux dans diverses régions, notamment en Europe, en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Il a collaboré avec différents artistes en particulier des musiciens du monde entier. Il s’est produit avec le chanteur punk rock turc Hayko Cepkin et l’artiste de musique mondiale de renommée mondiale Mercan Dede.

Il partage ses connaissances et ses enseignements dans des festivals d’art locaux et internationaux, des retraites, des rassemblements communautaires et des événements de guérison. Il organise des ateliers centrés sur le cœur et collabore avec des enseignants et des instructeurs internationaux sur les mouvements créatifs de guérison, les danses sacrées anatoliennes et d’Asie centrale, les danses méditatives et en cercle pour la paix. Les années précédentes, il a également travaillé avec des enfants.

Il a récemment collaboré avec le photographe turc Dilan Bozyel pour le projet «Portrait ofHumanity». Sa séance photo d’Alper, faisant Sema, a été sélectionnée pour faire partie de l’exposition qui monte à 13 000 pieds dans la stratosphère.

Il a pratiqué la technique de libération de Skinner, la danse japonaise butoh et de nombreux mouvements et danse improvisés et contemporains, ainsi que le yoga.

Il est membre de la plateforme internationale d’artistes VAWAA et du CID du Conseil international de la danse de l’Unesco.

Il marche sur le chemin du soufisme et du Tasavvuf (mystique islamique) et pratique des rituels tourbillonnants soufis comme Mawlawi Sema et Alevi – Bektashi Semah depuis plus de 15 ans.

*

Follow the artist:
Bazı proje ve atölye çalışmaları / Some of his workshops and projects:

 • “Rumi Fest 2014 ve 2019”, Riga, Letonya
 • Hayko Cepkin & Mercan Dede, Efes Antik Tiyatrosu Konseri / Efes Antique Theatre Concert , 2019
 • LOYAC Performans Sanatları Akademisi (LAPA) – Kuveyt / LOYAC Performing Art Acedemy (LAPA) – Kuwait /// Mevlana ve Şems-i Tebrizi için hazırlanan dans tiyatrosu oyuncuları için 7 gün derinleştirilmiş Sema ve Dans Atölyeleri / Intensified Sema and Dance Workshops for dance theater performers working on Rumi and Shams Tabriz
 • ‘’Sacred Dance of Heart’’, Miriam Peretz & Alper Akçay Sema-Semah ve Dans atölye çalışmaları / Sema-Semah & dance workshops 2014-2019
 • “Can Bora: DANTEL”, Aksanat, Ocak 2013
 • “Genco Gülan: Cadaques”, IKSV Istanbul Uluslararası Tiyatro Festivali, Mayıs / IKSV Istanbul Uluslararası Theatre Festival May 2010
 • “Genco Gülan: Surname 2009”, Akzante Festival, Duisburg, Almanya, Nisan 2009
 • “Senem Diyici ve Alain Blesing : ‘’Sonsuz Çarklarda Diyalog”, Kadırga Sanat Merkezi, Amber Platform, Nisan / ‘’Dialogue in Endless Circles’ , Kadırga Art Center, Amber Platform, Istanbul April 2010
 • “Alper Akçay: Luwilux 09”, Wunderbar Festival, Newcastle, İngiltere, Kasım, England, November 2009
 • “Genco Gülan: Surname 2009”, Akzante Festival, Duisburg, Almanya, Nisan, Germany, April 2009
 

  Comment (1)

  1. Thanks again for your powerful and intuitive massage 🙂

   Namaste Ji
   Raphael

  Leave your thought here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Wishlist 0
  Open wishlist page Continue shopping